Αρχική Σελίδα Υπηρεσίες Νέα Σχέδια Ποιοι Είμαστε Επικοινωνία

 

Home   Email     

 

   

Ασφάλειες Ζωής και

Επενδυτικά Σχέδια

 

1. Απλή Ασφάλεια Ζωής

 

Απευθύνεται σε εσάς που θέλετε να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας με τον οικονομικότερο τρόπο.

Η Απλή Ασφάλεια Ζωής σας παρέχει ψηλή κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής από οποιαδήποτε αιτία με πολύ χαμηλό ασφάλιστρο για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο.

 

2. Επενδυτικά Σχέδια (Unit-linked)

 

Τα  Επενδυτικά σχέδια που προσφέρουμε είναι δυναμικά, ευέλικτα και ανταποκρίνονται στις σημερινές και μελλοντικές σας ανάγκες παρέχοντας σας κάλυψη ενός ευρέως φάσματος οικονομικών αναγκών όπως, προστασία της οικογένειάς σας, μόρφωση και αποκατάσταση των παιδιών σας, συνταξιοδότησή ή οποιαδήποτε άλλη μελλοντική προσωπική σας ανάγκη.
Χαρακτηριστικό των Σχεδίων αυτών είναι η ευελιξία που παρουσιάζουν στη λειτουργία τους και η δυνατότητα προσαρμογής τους στις εκάστοτε ανάγκες της οικογένειας σας και εσάς προσωπικά.

Όλα τα ασφαλιστικά επενδυτικά σχέδια παρέχουν τη δυνατότητα κατανομής των ασφαλίστρων σε επενδυτικά ταμεία της Εταιρείας, η μελετημένη σύνθεση και η συνεχής αναθεώρηση των οποίων μειώνει τον Επενδυτικό κίνδυνο και αυξάνει τις προοπτικές για ψηλότερη απόδοση μακροπρόθεσμα.

Πέρα από τα πιο πάνω, τα Επενδυτικά Σχέδια σας προσφέρουν τα ωφελήματα για Δικαίωμα κατάθεσης στο σχέδιο προαιρετικών ασφαλίστρων, Δυνατότητα αυξομείωσης των ασφαλίστρων ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες σας, Δωρεάν πίστωση χαριστικών μονάδων, Δικαίωμα μερικής ή ολικής εξαγοράς του συμβολαίου και Φοροαπαλλαγή ασφαλίστρων.

 

3. Σπουδαστικά Σχέδια

 

Απευθύνεται σε σας που ενδιαφέρεστε για τη δημιουργία μεσοπρόθεσμου κεφαλαίου μέσω συστηματικής αποταμίευσης και επένδυσης για να καλύψετε τις σπουδές των παιδιών σας.

Το Σπουδαστικό σχέδιο σας παρέχει ευελιξία επένδυσης όπως ακριβώς και τα υπόλοιπα Επενδυτικά Σχέδια της Εταιρείας. Με το Σχέδιο αυτό, εξασφαλίζονται οι σπουδές του παιδιού σας ότι και αν συμβεί αφού η Εταιρεία αναλαμβάνει τη συνέχιση της πληρωμής των ασφαλίστρων του σχεδίου σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μερικής ή και ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου γονιού. Επιπλέον, το σπουδαστικό σχέδιο δίνει οικονομική στήριξη στο παιδί καταβάλλοντας τη διαφορά του ασφαλισμένου ποσού και της αξίας εξαγοράς του σχεδίου, στη δυσάρεστη περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου γονιού χωρίς τη διακοπή του ασφαλιστηρίου. Έτσι εξασφαλίζονται οικονομικά οι σπουδές του παιδιού σας ότι κι αν συμβεί.

Επιπρόσθετα ανήκει αποκλειστικά στο παιδί αφού δεν παρέχεται οποιοδήποτε δικαίωμα εξαγοράς από το σχέδιο. Στη λήξη του σχεδίου το παιδί έχει δικαίωμα επιλογής του τρόπου αποπληρωμής της αξίας του συμβολαίου, είτε εφάπαξ, είτε με ετήσιες δόσεις. Σε περίπτωση που το παιδί επιλέξει για οποιονδήποτε λόγο να μην σπουδάσει, η αξία στη λήξη του συμβολαίου καταβάλλεται εφάπαξ.

Η ελάχιστη διάρκεια του σχεδίου είναι 10 χρόνια και η μέγιστη 21 χρόνια παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να προγραμματίσετε έγκαιρα την πανεπιστημιακή μόρφωση του παιδιού σας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Συνταξιοδοτικά Σχέδια

 

Απευθύνεται σε σας που ενδιαφέρεστε να έχετε οικονομική άνεση στα χρόνια της συνταξιοδότησης, δημιουργώντας ένα σεβαστό κεφάλαιο μακροπρόθεσμα μέσω συστηματικής αποταμίευσης και επένδυσης.

Το Συνταξιοδοτικό είναι ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό Σχέδιο Σύνταξης, που χαρίζει οικονομική ανεξαρτησία σ' ένα σημαντικό στάδιο της ζωής του κάθε ανθρώπου. Τα ωφελήματα του Σχεδίου πληρώνονται υπό μορφή μηνιαίας σύνταξης που συμπληρώνει το εισόδημα του δικαιούχου κατά την συνταξιοδότηση, μια επιτακτική πλέον ανάγκη που καθίσταται πιο σοβαρή από ποτέ λόγω των προβλημάτων στα συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης σαν αποτέλεσμα κυρίως της γήρανσης του πληθυσμού.

Το Συνταξιοδοτικό είναι συνδεδεμένο με μετοχικές μονάδες η συσσωρεμένη αξία των οποίων μετατρέπεται κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης σε σύνταξη που καταβάλλεται μηνιαίως στο συνταξιοδοτούμενο.

 

πίσω

 

 

Copyright © Phedon Michaelides & Sons Ltd. - Hosted by w3webster