Αρχική Σελίδα Υπηρεσίες Νέα Σχέδια Ποιοι Είμαστε Επικοινωνία

 

Home   Email     

 

   

Μηχανοκινήτων

Οχημάτων

 

Προσφέρει επιλογή από τρεις διαφορετικές ασφαλιστικές καλύψεις για το αυτοκίνητό σας

 

Ευθύνης Έναντι Τρίτου

 

Η Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου παρέχει την υποχρεωτική από τη Νομοθεσία απαιτούμενη κάλυψη αναφορικά με την ευθύνη του Ασφαλισμένου να καταβάλει αποζημιώσεις σχετικά με θάνατο ή σωματική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου ή ζημιά σε περιουσία.

 

Ευθύνης Έναντι Τρίτου, Πυρός και Κλοπής

 

Η Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου, Πυρός και Κλοπής, πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζει η Νομοθεσία σ΄ ότι αφορά την υποχρεωτική ασφάλιση και επιπρόσθετα παρέχει κάλυψη για απώλεια ή ζημιά στο ίδιο το αυτοκίνητο που προκαλείται άμεσα από φωτιά, αυτοανάφλεξη, κεραυνό, έκρηξη, κλοπή ή απόπειρα κλοπής.

 

Περιεκτική Κάλυψη

 

Η Περιεκτική Ασφάλιση παρέχει την πλέον εξειδικευμένη και διευρυμένη κάλυψη. Πέραν από τις καλύψεις που αναφέρονται πιο πάνω, παρέχεται στον Ασφαλισμένο αποζημίωση για απώλεια ή ζημιά στο ασφαλισμένο όχημα που προκαλείται από οποιοδήποτε ατύχημα. ωτιά, κεραυνό, έκρηξη, καπνό

πίσω

 

 

 

 

 

 


 
 

Copyright © Phedon Michaelides & Sons Ltd. - Hosted by w3webster