Αρχική Σελίδα Υπηρεσίες Νέα Σχέδια Ποιοι Είμαστε Επικοινωνία

 

Home   Email     

 

   

Απώλεια εμπορικών κερδών

 

Το ασφαλιστήριο παρέχει κάλυψη αναφορικά με την απώλεια μικτού κέρδους που οφείλεται:

  1. Σε μείωση του κύκλου πωλήσεων (turnover) και

  2. Σε αύξηση στα λειτουργικά έξοδα, που είναι αποτέλεσμα ζημιάς από ασφαλισμένο κίνδυνο κατά την περίοδο αποζημίωσης.

 

πίσω

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © Phedon Michaelides & Sons Ltd. - Hosted by w3webster