Αρχική Σελίδα Υπηρεσίες Νέα Σχέδια Ποιοι Είμαστε Επικοινωνία

 

Home   Email     

 

   

Ευθύνη Εργοδότη

 

Καλύπτεται η ευθύνη του εργοδότη για σωματικές βλάβες, τραυματισμούς ή ασθένειες που θα συμβούν στους υπαλλήλους και τα οποία θα προκύψουν από δική του αμέλεια.

 

Η ελάχιστη ασφάλιση που προνοεί ο νόμος είναι:

  • £50.000 για κάθε εργοδοτούμενο

  • £2.000.000 για κάθε περιστατικό

  • £3.000.000 συνολικό όριο κάλυψης για οποιαδήποτε περίοδο ασφάλισης

πίσω

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © Phedon Michaelides & Sons Ltd. - Hosted by w3webster