Αρχική Σελίδα Υπηρεσίες Νέα Σχέδια Ποιοι Είμαστε Επικοινωνία

 

Home   Email     

 

   

Ασφάλιση κατά παντός

κινδύνου εργολάβων

 

Η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργολάβων παρέχει κάλυψη για ένα πολύ ευρύ φάσμα κινδύνων που έχουν σχέση με την ανέγερση οικοδομικών και τεχνικών έργων, τόσο για τις απώλειες ή ζημιές που μπορούν να συμβούν κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, όσο και για απαιτήσεις τρίτων συνεπεία υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο έργο.

 

Το ασφαλιστήριο παρέχει κάλυψη για «όλους τους κινδύνους» , με ορισμένες εξαιρέσεις (ποσό απαλλαγής, ελαττωματικός σχεδιασμός, πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες κλπ), σε σχέση με τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται κατά την διάρκεια ανέγερσης του έργου και μέχρι της παράδοσης του από τον εργολάβο στον ιδιοκτήτη.

 

πίσω

 

 

 

 

 

 


 
 

Copyright © Phedon Michaelides & Sons Ltd. - Hosted by w3webster