Αρχική Σελίδα Υπηρεσίες Νέα Σχέδια Ποιοι Είμαστε Επικοινωνία

 

Home   Email     

   

Προσωπικών

Ατυχημάτων

 

Η εταιρεία θα αποζημιώσει των ασφαλισμένο για σωματική βλάβη που θα προξενηθεί από βίαια, τυχαία, εξωγενή και ορατά αίτια.

 

Καλύπτει:

  • Θάνατο

  • Μόνιμη ολική ανικανότητα

  • Προσωρινή ολική ανικανότητα

  • Ιατρικά έξοδα

πίσω

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © Phedon Michaelides & Sons Ltd. - Hosted by w3webster